Historie

Al weer 25 jaar muziek in CMK Dronten

 

Het Christelijk Mannenkoor Dronten is op 19 februari 1992 door een kleine groep mensen opgericht onder leiding van één van de initiators en inmiddels oud-dirigente Ada Wiegers-van Dijk.

Het eerste voorlopige bestuur bestond uit: Voorzitter: H.A. Kampen, Secretaris: G. Musch en Penningmeester: J. Brouwers. Er werden die avond 13 leden ingeschreven. De contributie werd vastgesteld op ƒ 4,00 per week. De eerste repetitie werd gehouden op woensdagavond 26 februari 1992 onder leiding van Ada Wiegers-van Dijk.

Op 24 juni 1992 werd het eerste dagelijks bestuur gekozen, Voorzitter L.J. Kampen, Secretaris: B. Vink en Penningmeester: P.G. v.d. Laan, Muziekcommissieleden: J. Brouwers en L. Pietersma.

Christelijk Mannenkoor Dronten is inmiddels uitgegroeid tot bijna 60 leden en staat sinds september 2004 onder leiding van dirigent Peter Speek uit Dronten.

Ons repertoire bestaat hoofdzakelijk uit Nederlandstalige geestelijke muziek, afgewisseld met meer klassieke werken van Schubert en Händel, Engels- en Nederlandstalige negro-spirituals en volksliederen. Met dit uitgebreide repertoire verzorgt het koor eigen concerten, verleent het koor medewerking aan kerkdiensten en optredens in verzorgingsinstellingen in en om Flevoland, ook op de regio concerten van de afdeling KCZB Flevoland zijn wij regelmatig van de partij.

Zit zingen u in het bloed, maar heeft u nog niet de stap naar 'n koor durven te maken. Kom dan eens geheel vrijblijvend bij ons kijken en luisteren op onze repetitieavond, u bent van harte uitgenodigd en welkom.

Wij repeteren op maandagavond van 19.45 uur tot ongeveer 21.45 uur, in Kerkcentrum "De Ark", De Oost 54 in Dronten.

Dirigente: van 1992 - 2004 Ada Wiegers-van Dijk.
Lid in de Orde van Oranje Nassau
29 april 2003

 

 

 

 

 

Dirigent: vanaf 2004 Peter Speek.

2e Dirigenten: van 1992 tot 1996 G. Westerhof, van 1998 - 2004 Simone Middel, vanaf 2004 Ada Wiegers-van Dijk tot 26 november 2012.

Muzikale begeleiding: van 1992 - 1998 Doris Kanis en Rudo te Rietstap, van 1998 - 2004 Simone Middel, vanaf 2004 Gert van der Weijde en Niek Vedelaar.

Op maandagavond 26 november 2012 heeft ons koor afscheid genomen van ons oud-dirigente, vanaf 2004 actief als 2e dirigente Ada Wiegers-van Dijk.
Tijdens deze bijzondere repetitie mocht zij haar mannen nog even de maat slaan.
Ada, namens alle mannen bedankt voor de fijne jaren samen.

Op vrijdagavond 1 en zaterdag 2 november 2013 heeft de opname plaatsgevonden voor de eerste CD van het mannenkoor.

Vrijdagavond 25 april 2014 was het dan zover, tijdens ons voorjaarsconcert werd onze eerste CD "Hoe groot zijt Gij" namens het koor en bestuur als eerste overhandigd aan onze oud- dirigente Ada wiegers - van Dijk.

Lees meer hierover onder CD informatie.

© 2018 CMK Dronten. Alle rechten voorbehouden.                          Wilt u contact met ons opnemen? Ga dan even naar onze CONTACT pagina.